'Aşkı Meşk Etmek'
Oğuz Çetinoğlu

Oğuz Çetinoğlu

Kitâbiyat

'Aşkı Meşk Etmek'

Bilindiği gibi Türklerin İslamiyet’i kabul etmelerindeki önemli etkenlerden biri, İslamî hükümleri mutasavvıflardan öğrenme fırsatını bulmuş olmalarıdır. Dün olduğu gibi bugün de tasavvuf, İslâm’ın yayılmasında en önemli bir etkendir. Çünkü tasavvuf, her türlü refah ve maddî imkâna sahip olan günümüz insana; elde ettikleri ile ulaşamadığı iç huzuru, gönül rahatlığını vermektedir.

Huzurlu insan, güçlüdür. Güçlü insanlar karşılaştıkları engelleri kolayca aşarlar, hedeflerine ulaşırlar. Güçlü milletler, ancak güçlü fertlerle meydana gelir.  

14 X 21 santim ölçülerinde, 336 sayfalık ‘Aşkı Meşk Etmek’ isimli eserinde Dr. Emin Işık, böylesine önemli bir kavram olan tasavvufu anlatıyor.

Denilebilir ki İslamî kavramlar içerisinde en çok sayıda târif edileni, tasavvuftur. Bâzılarını şöylece özetlemek mümkündür:

*Kötü huyları terk edip güzel huylar edinmektir.

*Allah ile birlikte ve dâima O’nun huzurunda olma hâlidir.

*Tasavvuf, baştan sona edeptir.

*Nefsten fâni, Hak ile bâki olmaktır.

*Hakk’ın seni sende öldürmesi ve kendisiyle diriltmesidir.

*Temiz bir kalp, pak bir gönül sâhibi olmaktır.

*Herkesin yükünü çekmek, kimseye yük olmamaktır.

*Kimseden incinmemek, kimseyi incitmemektir.

Özetle tasavvuf ehli olan ve ‘sûfi’ olarak anılan her Hak dostu, tasavvufu, içinde bulunduğu hâle göre târif etmiştir.

Genel kabul görmüş târife göre tasavvuf; “Kişiye, Allah’ı görürmüşçesine ibâdet etme hazzına erişmenin yolunu gösteren ilimdir.”

Emin Işık Hoca’nın da tasavvuf târifleri şöyledir:

*Dinin dış yönüyle ilgili şekle âit kurallar sistemine şeriat, manevî yönüyle ilgili disiplinine de tasavvuf adı verilir.

*Tasavvuf, Allah'a kul olmanın şükrünü ve sevincini yaşamaktır.

*Tasavvuf; kalbi, dünya sevgisinden kurtarıp, Hakk’ın sevgisine bağlamak, Resûlullah'ı örnek alıp, her hususta, izinden gitmektir.

*Tasavvuf, ilâhî hikmetlere ve yaratılış sırrına vakıf olmak ve kendi hayatına ona göre yön vermektir.

*Dini, Allah'ın emrettiği gibi yaşamaktır.

*Kulun, kötü huylardan kurtulmak için, kendi nefsine karşı açtığı savaştır. Ömür boyu devam edecek büyük cihattır.

*Beşere âit kötü huyları terk edip, meleklere âit iyi huylara sahip olmaktır.

*Herkese yâr olmak, kimseye bâr olmamaktır.

*Allah'ın varlığını kendinde sezen ruhun, Allah'a yaklaşma çabasıdır.

Beden eğitimi, bedeni nasıl geliştirip güçlendirirse, ruh eğitimi de ruhî melekeleri öylece geliştirip güçlendirir. Beden eğitimi gibi, rûh eğitiminin de kendine özgü usûl ve teknikleri var.

Kitap, bu usul ve teknikler hakkında bilgilerle doludur.

Hayatı bütün yönleriyle bilen Işık Hoca; tasavvuf yolunun pek de kolay olmadığını ve fakat çok da zor olmadığını, herkesin anlayabileceği bir dille, Hz. Mevlana’nın sözlerinden destek alarak anlatıyor:

Yiğit kişi, şehvetine ve öfkesine hâkim olandır. İnsanın bedeni ata, ruhu da onun üstündeki süvariye benzer. Eğer süvari, ata hâkim olursa, at onu âhire (*)  götürür. Yok, eğer at süvariye hâkim olursa, at onu ahıra götürür.’

İki bölümden oluşan ‘Aşkı Meşk Etmek’ isimli eserinin birinci bölümünde Emin Işık Hoca; ‘Çağdaş Hayat ve Tasavvuf’, ‘Mistisizm ve Tasavvuf’, ‘Şeriat ve Tarikat’, ‘Kendine Yardım’, ‘Tövbe Kapısı’, ‘Sabır’, ‘Şükür’, ‘Zühd’, ‘Tevekkül’, ‘Muhabbet’ ve ‘Nefs’… gibi ara başlıklar altında tasavvuf kavramını açıklıyor. Röportaj formatındaki ikinci bölümde ise; huzur membaı tasavvufî hayata nasıl girilebileceğini anlatıyor.

TİMAŞ Basım Ticaret ve Sanayi A. Ş.’nin kuruluşu olan Sufi Kitap tarafından 2010 yılında kültür hayatımıza kazandırılan eser; ruhlarını kurtaracak ve selamete çıkaracak bir yol arayanlara, hayatın baskısından bunalmışlara ümit ışığı sunuyor, yol haritası veriyor. Tasavvufun; insanı kendi içindeki nûra götüren yol olduğunu söylüyor. Günümüz insanının; tasavvufun; ritüelleriyle, erkânıyla olmasa bile edebiyle, kaynağını Hz. Peygamber’den alan ahlak, değerler ve davranışlar sistemini benimseyerek tasavvufî bir hayat yaşayabileceğini müjdeliyor.

Aşkı Meşk Etmek’ isimli kitap, ikinci bölümde yer alan röportajı gerçekleştiren; Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitim Bölümü Öğretim Görevlisi Cengizhan Yurdanur tarafından yayına hazırlanmıştır. 

(*)âhir:En son’ anlamındaki kelime, burada Allah’ın sıfatlarından biri olmasından yararlanılarak, mecaz yoluyla ‘Allah’ anlamında kullanılmıştır.   

SUFİ KİTAP:

Alayköşkü Caddesi, Nu: 11 Cağaloğlu 34410 İstanbul. Telefon: 0.212-511 24 24 Belgegeçer: 0.212-512 40 00

e-posta: sufi@sufi.com.tr  www.sufi.com.tr 

EMİN IŞIK:

1936 yılında Hatay’ın merkez ilçesine bağlı Karmanca Köyünde doğdu. İlk dinî eğitimini aynı zamanda köyün imamı olan babası Hoca Şemseddîn Efendi'den tâlim etti. İlkokuldan sonra iki yıl Antakya Kur'ân Kursunda okudu, hafızlık yaptı. Orta kısmını Adana'da, lise kısmını İstanbul'da okuduğu İmam Hatip Lisesi'nden 1960 yılında; İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü'nden 1964 yılında mezun oldu. Dört yıl kadar İstanbul İmam Hatip Lisesinde meslek dersleri öğretmeni ve idareci olarak görev yaptıktan sonra açılan asistanlık imtihanını kazanarak, sonraki yıllarda YÖK Kanunu gereğince Marmara Üniversitesi'ne bağlı İlahiyat Fakültesi adını alan  İstanbul Yüksek islâm Enstitüsü’nde Kur'ân ilimleri ve Tefsir Anabilim Dalı'nda Ebubekr İbnu'l Enbârînin ‘Kitâbu'l-Vakfi ve'l-ibtidâ’ adlı eseri üzerinde yaptığı edisyon kritik çalışmasıyla doktor oldu. Otuz dokuz sene dört ay süren resmî hizmetinden sonra 2001 yılında emekli olan Emin Işık, yüzden fazla ilmî makale ve ansiklopedi maddesi yazdı.

Celâl Hoca Hayatı ve ilmî Şahsiyeti ’, ‘Devleti Kuran İrade ’, ‘Kur'ân'ın Getirdiği ’,  ‘Belh'in Güvercinleri’  isimli kitapları yazıp yayınlandı.

Evli ve iki çocuk babası olan Işık, ilmî çalışmalarına evindeki özel kütüphanesinde devam etmektedir.

 

Son Yazılar