• Geçmişten Günümüze, İstanbul’un Suyla İlişkisi Üzerine Bir Konuşma
    Geçmişten Günümüze, İstanbul’un Suyla İlişkisi Üzerine Bir Konuşma

    İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nün Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemleri İstanbul’una odaklanan “Arka Oda Toplantıları” bu ay, akademisyen ve tarihçi Çiğdem Kafescioğlu’nu ağırlıyor. 30 Ocak Perşembe günü düzenlenecek konuşma etkinliğinde, erken modern dönem İstanbul’un su kaynakları, suyollarının yeraltı ve yerüstü güzergâhları ile suyun şehir içinde ulaştığı kamusal ve özel yapılar, Osmanlı’dan günümüze ulaşmış İstanbul haritaları üzerinden incelenecek.