Şeyh Edepali Hazretlerinin, Osman Gazi Han'a Nasihati ve Alacağımız Dersler..!


‘’ Ne idim, ne oldum, ne olacağım? ’’

Yazıma, tırnak içerisine aldığım ve hayatım boyunca verdiği mesaja çok dikkat ettiğim bir atasözümüz ile başlamak istedim!

Aslında bu söz, hangi makamda olursa olsun, bulunduğu mevkiin öneminin ve kendisinin kim olduğunun değerlendirmesini yapabilecek her fani için geçerlidir!

İşte hayata bu noktadan bakmamız gerektiğini ortaya koyan pek çok ve pek özel atasözlerimiz, geleneksel yaşam biçimimize damgasını vurmakla kalmamış; aynı zamanda geleceğimize yol gösterecek çok önemli mesajlar da vermiştir.

Geçmişi insanlık tarihine dayanan, tarihsel nitelikleri ile dünyada çağ açıp, çağ değiştiren milletimizin günümüzde ki temsilcilerinin varlığına, bu güne baktığımızda; bu temsiliyetin içerisinde var olan tüm değerleri insanlarımızın hiç bir ayrım yapılmadan ortaya çıkan bütünselliği ile zenginleşmiştir.

Bizim ulus devlet olmamızın temellerini atan ve bu devleti kuran Yüce ATATÜRK’ÜN o veciz ifadesinde olduğu gibi bu zenginlik: ‘’Türk Milletini ‘’ ifade eder.

Milletler, tarihin derinliklerinden gelen çok önemli nitelikleri ile insanlık âleminde anılırlar. Yüce Türk Milleti de, ecdadından kendisine intikal eden çok özel nitelikleri ile bu yaşlı dünyaya yön vermiş ve vermeye devam etmektedir.

Kim ne derse desin!

Milletimizin o geleneksel yapısı, örf ve adetlerine bağlılığı Asya da şekillenmiş, medeniyetlerin beşiği Anadolu’da kemikleşmiş, dünyanın üç kıt’a sına tam 600 yıl boyunca hükmetmiş, adalet ve medeniyet dersi vermiştir.

Şurası da unutulmamalıdır ki!

Bu gün dünya imparatorluğuna oynayan Amerika kıtası daha keşfedilmemişken, bizim atalarımız dünyaya hükmediyorlardı.

Tüm bu gerçekler penceresinden bakıldığında:

Bu kadar önemli hasletlere sahip olan milletimize tarihimizin içerisinden yön veren, yol gösteren ve liderlik yapan pek çok büyük isim gelmiş geçmiştir.

Kimisi, ‘’ Atilla’’ gibi yeni bir çağ açarak, tarihe yön vermiş;

Kimisi, ‘’Fatih Sultan Mehmet’’gibi Bizans’ı yere sererek, uğruna bin acem mülkü feda olacak kadar değerli İstanbul’u fethetmiş ve küffara unutamayacağı bir ders vermiş;

Kimisi, ‘’ Kanuni Sultan Süleyman‘’ gibi dünyaya hak, hukuk ve medeniyet ne demektir? Onun örnekleri ile beraber, dersini de vermiştir.

Ve en sonunda, Yüce Allahın bir lütfu olarak, son yüzyılın lideri olan ‘’ Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ‘’ gibi bir dahi, Türk Milletine lider olmuş, yön vermiş ve bugünkü mevcudiyetimizin temeli olan o mucizevi Anadolu destanı yaratılarak; ulus-devlet olmamızın temeli atılmıştır.

Bu temel üzerine kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti; bugün de, tüm mazlum devletlere örnek olmaya devam etmektedir…

Tarihe kazınan bu gerçeklerin yanı sıra;

Anavatan Türkiye’nin ayrılmaz bir parçası, Türk Milleti’ne mensup olmaktan gurur duyan Kıbrıs Türk Halkının ezici çoğunluğunun, dünya coğrafyasının çeşitli ülkelerinde yaşayan ama yürekleri anavatan Türkiye için çarpan; aynı soydan, aynı ata topraklarından gelen kardeşlerimizin de, bu tarih ve duygu bütünlüğü içerisinde bulunduklarına olan inancım tamdır.

Bu muazzam tablonun karşısında olan, olmaya devam eden kimi ayrık otlarının varlığı ve anlamı; bir tek kelime ile ifade edilecek olursa, sadece:

‘’ Hiçtir…’’

İşte böylesine muazzam bir milletin, ulus-devletin temelleri tarih içerisinde atılırken; o temelin harcını oluşturan çok önemli eserleri ve nasihatleri ile insanlarımıza/insanlığa tarihsel miraslar bırakan, yön veren âlimlerimiz vardır.

Aşağıda görüşünüze sunacağım cümleler; hepimize her dönemde ve her görevde gerekli olan, ibret almamız gereken gerçekleri de anlatmaktadır

Gerçeklerin, yalanlarla neredeyse yer değiştirmeye başladığı günümüzde! Eğer bizler; yetiştirdiğimiz evlatlarımıza anne, baba, öğretmen, yönetici v.b olarak vermemiz gereken; birinci derecede sorumluluğunu taşıdığımız ahlaki, dini, milli ve insani değerlerimizi öğretemiyorsak eğer! Bunun vebali, yaşadığımız sürece bizim boynumuzda asılı bir yafta olarak kalacaktır…

Aşağıda okuyacağınız nasihat, Şeyh Edebali Hazretlerine aittir ve damadı Osman Gazi Han’a hitaptır. Yani, Ali Osmanlı Devletinin kurucusuna…

( Edep Ali Hazretleri; 600 yıl boyunca üç kıt’a ya hükmeden Osmanlı Devletinin kurucusu Sultan Osman Gazi Han’ın kayınpederi olup, zamanının en büyük alim ve velilerindendir..( 1206-1326) Tefsir, hadis, tasavvuf ve özellikle İslam hukukunda ihtisas sahibidir.Hz. Mevlana gibi zamanın büyüklerinin sohbetinde bulunmuştur.Aslen Karamanlı olup; Eskişehir yakınlarında itburnu denilen köyde yaşamış, yaptırmış olduğu zaviyede ilim, irfan sahibi gençler yetiştirmiş ve halkı irşat etmiştir..)

İşte özellikle bu dönemde, hepimizin bir kez daha değerlendirmesi gereken o nasihatler:

‘’Ey oğul! İnsanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler! Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir! İki paralık güneşe aldanıp sonra da karda, ayazda kavrulup gitme! Güçlüsün, akıllısın, söz sahibisin! Ama bunları nerede nasıl kullanacağını bilmezsen, sabah rüzgârında savrulur gidersin. Öfken ve benliğin bir olup aklını yener. Daima sabırlı, sebatlı ve iradene sahip olasın. Azminden dönme çıktığın yolu taşıyacağın gücü iyi bil! Her işin gereğini vaktinde yap! Açık sözlü ol! Her sözü üstüne alma! Gördün söyleme, bildin bilme! Sözünü unutma; sözü söz olsun diye söyleme! Ananı, atanı say, bereket büyüklerle beraberdir! Sevildiğin yere sık gidip gelme, muhabbetin kalkar, itibarın olmaz. Üç kişiye acı: Cahiller arasında âlime, zenginken fakir düşene, hatırlı iken itibar kaybedene!

Unutma ki, yüksekte yer tutanlar, aşağıdakiler kadar emniyette değildir! Ululanma, düşmanını hor görme! Düşmanını çoğaltma, düşmanlığın başını da sonunu da sen belirle! Haklı olduğunda kavgadan korkma bilesin ki, atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler…’’

Yukarıda okuduğunuz metin, yaşamımızın her döneminde hepimize; özellikle gençlerimize gerekli ve lazım olan altın değerinde öğütlerdir.

Tabii ki özellikle de; yüce Türk Milletinin geleceğinde rol oynayanlara ve oynayacaklara ayrı bir anlam taşımalı ve dikkatle yorumlanmalıdır..!

Onun içindir ki!

‘’ Ne idim, ne oldum, ne olacağım.’’ Diyerek yaşamak, yaşamımıza yön vermek; her faninin dikkat etmesi gereken en önemli husustur.

Unutulmasın ki!

Bu yalan dünya, mevcut görevlerimiz, hiç kimseye baki değildir..!

Sadece;

‘’ Baki kalan bu gök kubbede bir hoş sada’dır’’