Hayati Develi kimdir?

Hayati Develi kimdir? İşte Hayati Develi hayatı...

Reklam
Hayati Develi kimdir?
11 Mayıs 2021 - 20:44

1962’de Uşak’ta doğdu. İlk ve ortaokulu Uşak’ta, liseyi İzmir’de okudu. 1983’te Erzurum Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 1985’te İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde lisansüstü eğitimine başladı. 1993’te doktora derecesi aldı. 1998’de doçent, 2004’te profesör oldu. 1984’te Ege Üniversitesi’nde akademik hayata başladı. 1991’de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi kadrosuna geçti. İstanbul Kültür Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanlığı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dilbilimi Bölümü Başkanlığı ve Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü, Yunus Emre Enstitüsü Başkanlığını yürüten Devel, halen Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu, TÜBİTAK, SOBAG Grubu Danışma Kurulu Üyesidir; 2016’dan itibaren YÖK Üyesidir. Çalışma alanı esas olarak çağdaş ve tarihsel Türkiye Türkçesi olan Hayati Develi'nin tarihsel dilbilimiyle ilgili kitap ve makaleleri, tarihsel metin yayımları ve Türkçenin çağdaş sorunlarıyla ilgili kitap ve denemeleri yayımlanmıştır.

Başlıca eserleri: Osmanlı Türkçesi Kılavuzu 1-2, Evliya Çelebi Seyahatnamesine Göre 17. Yüzyıl Osmanlı Türkçesinde Ses Benzeşmeleri ve Uyumlar, XVIII. Yüzyıl İstanbul Hayatına Dair ‘Risâle-i Garîbe', Sâî Mustafa Çelebi, Yapılar Kitabı, Tezkiretü'l-Bünyân ve Tezkiretü'l-Ebniye (Mimar Sinan'in Anıları), Çeviriyazı ve notlar: Hayati Develi, Sadeleştirme: Hayati Develi - Samih Rifat, Dil Doktoru: Dile ve Türkçeye Dair Yazılar.

YORUMLAR

  • 0 Yorum