Konser, tiyatro gibi etkinliklere katılımınız geçmişe göre daha mı düşük, daha mı yüksek?