6. Ulusal Çevre ve Ekoloji Öğrenci Kongresi düzenleniyor

6.Ulusal Çevre ve Ekoloji Öğrenci Kongresi, 25-26 Nisan'da.

Reklam
6. Ulusal Çevre ve Ekoloji Öğrenci Kongresi düzenleniyor
21 Nisan 2015 - 15:18 - Güncelleme: 21 Nisan 2015 - 15:24

Hacettepe Üniversitesi(2 kez), Çanakkale Onsekiz Mart, İstanbul  Teknik ile Ortadoğu Teknik 
Üniversitesi'nde gerçekleştirilen ve bu yıl da Ankara Üniversitesi bünyesinde 6.sı düzenlenen Ulusal Çevre ve Ekoloji Öğrenci Kongresi (UÇEK),Teknoloji Geliştirme Bölgesi ek bina konferans salonunda, 25-26 Nisan 2015 tarihlerinde yapılıyor.

Çevre ve ekolojiyle ilgili çalışmalara ilgi duyanlar katılabiliyor

Yurtiçi ve yurtdışından çevre ve ekolojiyle ilgili çalışmalara ilgi duyan veya bu konularda öğrenim gören lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin özgün araştırma ve derlemelerini paylaşabilecekleri bir ortam sağlanması amaçlanan Ulusal Çevre ve Ekoloji Öğrenci Kongresi'ne (UÇEK),Çevre ve Şehircilik, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Sağlık Bakanlığı, sivil toplum örgütleri, çeşitli üniversitelerden öğrenci ve öğretim elemanları katılıyor. 

Böcek Şenlik Okulu (BÖŞO) ekibi düzenliyor

Yapılacak çeşitli sunumlarla, katkı sağlanması ve farkındalık oluşturulması düşünülen kongreyi,
Ankara Üniversitesi Böcek Şenlik Okulu (BÖŞO) ekibi düzenliyor.Düzenleme Kurulu Başkanı
Araştırma Görevlisi Miray Durlu ve Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cem Özkan,canlıların çevreleriyle ve birbirleriyle olan ilişkilerini inceleyen bilim dalına ekoloji dendiğini,ekolojinin çalışma alanının son derece geniş olduğunu ifade ederek, bu konuda şu bilgiyi verdi;

Birçok canlı türünün yaşamını riske atan insanoğlu

"Ekoloji biliminin, başlarda hayvan ve bitkilerin birey ve tür olarak çevreleriyle olan ilişkileri ve dağılımını incelemesine karşın; gelişen teknoloji ve artan gözlemlere bağlı olarak, sosyal bilimlerin yaygın biçimde başvurduğu yöntemlerden de yararlandığı görülmektedir.İnsanoğlu yerleşik hayata geçip tarım yapmaya başladığı dönemden itibaren, çevreye telafisi güç olan zararlar vererek, kendisi dahil olmak üzere, birçok canlı türünün yaşamını riske atmıştır. Tüm bu problemler ekoloji biliminin ne kadar önemli olduğunu bizlere bir kez daha  kanıtlamaktadır."

Durlu ve Özkan,herkesi bu etkinliğe davet ediyor  

6.Ulusal Çevre ve Ekoloji Öğrenci Kongresi'nin (UÇEK) bu amaçla düzenlendiğini, öğrenciler, akademisyenler, bu alanda çalışan kurum ve örgütler arasında fikirlerin paylaşıldığı bir ortam yaratmakta olduğunu kaydeden Durlu ve Özkan, Ankara Üniversitesi Böcek Şenlik Okulu (BÖŞO) ekibi olarak, bu kongrenin altıncısını düzenlemekten ve ilgili herkesi, bu etkinlikte görmekten mutlu olacaklarını belirtti. 

Bilim Kurulunda kimler var?

6.Ulusal Çevre ve Ekoloji Öğrenci Kongresi'nin (UÇEK) Bilim Kurulu şu kişilerden oluşuyor; Prof. Dr. Cem ÖZKAN,Prof. Dr. F. Sara DOLAR,Prof. Dr. Avni UĞUR, Araş. Gör. Miray DURLU KÜLBAŞ (Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü),Prof. Dr. Mustafa BAYRAM (Gaziantep Üni. Mühendislik Fakültesi Dekanı),Prof. Dr. Atila YÜCEL  (A.Ü Teknoloji Transfer Ofisi Yöneticisi),Prof. Dr. Emin CANDANSAYAR ( A.Ü Teknoloji Geliştirme Böl.Koor.),Prof. Dr. Neriman ARAL  (A.Ü Çocuk Bilim Merkezi Koor.),Prof. Dr. Hüseyin ÖNEN (Gaziosmanpaşa Üni. Bitki Koruma Bölümü),Prof. Dr. Yusuf Karsavuran (Ege Üni. Bitki Koruma Bölümü),Doç. Dr. Birol AKBAŞ (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bak.Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başk.)Doç. Dr. Beril Salman Akın (Gazi Üni. Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Bilimleri A. B. D),Doç. Dr. F. Duygu ÖZEL DEMİRALP (A.Ü. Çevre Planlama ve Geliştirme Koor.),Doç. Dr. Gül Nilhan TUĞ (A.Ü Fen-Edebiyat Fak.Biyoloji Bölümü),Doç. Dr. Bülent DURU (A.Ü Siyasal Bilgiler Fak.),Yard. Doç. Dr. Özlem İnce Yılmaz (Kırıkkale M.Y.O Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Başk.),Dr. Çiğdem Alev Özel (Gazi Üni.),Nüvit KESKİNKILIÇ (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl Müdürlüğü)

Ulaşım otobüslerle olacak 

Yetkililer,kongrenin düzenlendiği Gölbaşı'ndaki binaya ulaşımın, şehir dışından gelecek katılımcılar için ilk gün saat 07:30’da Kızılay Meydanı’ndan,2. gün ise  yine aynı yerden saat 09:00’da kalkacak otobüsle (ücretsiz), şehir içinden geleceklerin ise Güvenpark’tan 106 numaralı, Akköprü’den 104 numaralı EGO otobüsleriyle olacağını belirttiler.

 


YORUMLAR

  • 0 Yorum