Osman Hamdi Bey ve sanatı

Osman Hamdi Bey’in eserlerine, oryantalizm başta olmak üzere özellikle Paris sanat çevrelerinde egemen olan beğeni ve eğilimler yansımıştır. Sanatçı anıtsal boyutlu figür çalışmalarıyla Türk Resmi’ne yeni bir soluk getirmiştir.


Osman Hamdi Bey ve sanatı

Öncelikle bir kültür ve sanat adamı olarak tanımlanan Osman Hamdi Bey için resim sanatı, yaşamı boyunca daha fazla zaman ayırıp ilerletmek istediği bir tutku olmuştur. Paris’te aldığı sanat eğitiminin ardından çoğunlukla Avrupa başkentlerinde düzenlenen başlıca sergilere resim gönderen Osman Hamdi Bey’in eserlerine, oryantalizm başta olmak üzere özellikle Paris sanat çevrelerinde egemen olan beğeni ve eğilimler yansımıştır. Sanatçı anıtsal boyutlu figür çalışmalarıyla Türk Resmi’ne yeni bir soluk getirmiştir.

Figürlü sahneleri, Jean-Leon Gérôme, Rudolf Ernst, Ludwig Deutsch gibi önde gelen batılı oryantalist ressamların eserleriyle üslupsal benzerlikler açısından dikkati çeker. Buna karşın Doğu’yu dışarıdan değil içeriden gözlemleyen Osman Hamdi Bey’in oryantalizmi, yaklaşım olarak batılı ressamlardan ayrılır. Onun resimlerinde, kimi zaman oryantalist eserlerde anlatımın güçlü bir ögesi olarak ortaya çıkan şiddet, erotizm gibi unsurlara yer verilmez. Osmanlı giysileri içindeki figürler doğulu bir mekanda, doğulu nesnelerle çevrelenmiş olarak gösterilir. Sanatçı, ayrıntıları titizlikle işlendiği oryantalist tuvalleri için çoğu kez fotoğraflardan, kendi koleksiyonunda ya da Müze-i Hümayun koleksiyonlarında yer alan nesnelerden, 1873 Viyana Sergisi için bizzat hazırlanmasında görev aldığı Elbise-i Osmaniye’de yer alan giysilerden yararlanmıştır.

Resimlerindeki erkek figürleri için çoğu zaman farklı giysiler içinde poz verdiği kendi fotoğraflarını kullanmış, kimi zaman da oğlu ya da yeğeni gibi yakın çevresinden insanları model olarak kullanılmıştır. Sanatçının eserleri arasında, oryantalist sahnelerin yanısıra aile çevresinden kişilerin portreleri ve özellikle Gebze ve Eskihisar’dan manzaralar önemli bir yer tutar. Osman Hamdi’nin bu resimlerinde sıklıkla, tüm ayrıntıların incelikle işlendiği akademik üslubun yerine, empresyonizmi anıştıran daha serbest bir fırça tekniğine yer verildiğini görürüz.