Zeynep Başak Gülsoy Anısına Deneme Yarışması'na başvurular başladı

13 Mart 2016 Güvenpark terör saldırısında yaşamını kaybeden Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Zeynep Başak Gülsoy anısına Ufuk Üniversitesi tarafından düzenlenen deneme yarışması bu yıl üçüncü kez gerçekleştiriliyor. Konusu bu yıl "Dostluk" olarak belirlenen yarışmanın seçici kurulu Erendiz Atasü, Yekta Güngör Özden ve Attilâ Şenkon'dan oluşuyor. Yarışma lisans düzeyinde üniversitede öğrenim gören tüm öğrencilerin başvurularına açık.


Zeynep Başak Gülsoy Anısına Deneme Yarışması'na başvurular başladı

Zeynep Başak Gülsoy Anısına Deneme Yarışması III için konu, yapılan anket sonucunda “Dostluk” olarak belirlendi. Yarışmanın amacı 13 Mart 2016’da Güvenpark terör saldırısında kaybettiğimiz Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Zeynep Başak Gülsoy’un anısını yaşatmak ve üniversite öğrencilerinin toplumsal ve hukuksal sorunlara ilişkin duyarlılıklarına katkıda bulunmak, yazınsal becerilerini geliştirmek. 

YARIŞMA ŞARTLARI VE TAKVİMİ

1. Yarışmaya katılabilmek için, yurtiçinde ve yurtdışında bulunan üniversitelerde lisans aşamasında öğrenci olmak gerekir. Yarışmaya katılım ücrete tabi değildir.

2. Yarışmaya her yarışmacı sadece bir deneme ile ve tek başına katılabilir. Yarışmada değerlendirilmesi istemiyle gönderilen denemeler daha önce başka hiçbir yarışmada, dergide vb. kullanılmamış veya yayımlanmamış olmalıdır.

3. Yarışma için gönderilecek denemelerin yazı dilinin Türkçe olması, yayın etiği kuralları, dilbilgisi ve yazım kurallarına uygun olması zorunludur. Denemeler “Times New Roman” yazı tipinde, 12 punto, 1,5 satır aralığında ve iki yana yaslı şekilde yazılacaktır ve en çok 700 sözcükten oluşacaktır. Denemelerin yazılı olduğu dosyanın sağ üst köşesine büyük harflerle “rumuz” belirtilecektir. Kesinlikle gerçek ad ve soyadı yazılmayacaktır.

4. Katılımcılar denemelerini PDF formatında e-posta aracılığıyla aşağıda belirtilen adrese göndereceklerdir. E-posta iletisinde katılımcılar ayrı bir dosyada adlarını, kısa yaşamöyküsü, yazışma adresi, e-posta adresi ve telefon bilgilerini belirteceklerdir. Ayrıca iletiye onaylı güncel öğrenci belgesi taranmış olarak eklenmelidir. Bu bilgi ve belgelerin eksikliği halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

5. Denemeler, Erendiz Atasü, Yekta Güngör Özden ve Attilâ Şenkon’un oluşturduğu Seçici Kurul tarafından değerlendirilecektir.

6. Değerlendirme 1. 2. ve 3. sıralaması ile olacaktır. Birincilik ödülü 3000 TL, ikincilik ödülü 2000 TL, üçüncülük ödülü 1000 TL’dir. Dereceye giren ve özendirme ödülünü (Seçici Kurul uygun görürse) hak eden katılımcılara ayrıca onurluk ve kitap seti takdim edilecektir.

7. Son katılım tarihi 15 Eylül 2019’dur. Gecikme veya kaybolmadan düzenleyen kurum sorumlu değildir. Yarışma sonuçları 20 Eylül 2019’da Ufuk Üniversitesi’nin internet sitesinde (https://www.ufuk.edu.tr/zbgdeneme) açıklanacaktır. Ödüller, 30 Eylül-4 Ekim 2019 tarihleri arasında belirlenecek bir günde Dr. Rıdvan Ege Yerleşkesinde (İncek, Ankara) gerçekleştirilecek törenle sahiplerine verilecektir.

8. Yarışmaya katılacak olan tüm katılımcıların eserlerinin yayımlanması konusundaki haklar Ufuk Üniversitesi’ne aittir. Katılımcılar, bu şartnamedeki hükümleri baştan itibaren tamamıyla kabul etmiş sayılırlar.

9. Yarışmaya katılmak için gerekli şartları taşımadığı Düzenleme Kurulu tarafından tespit edilen yarışmacıların başvurusu reddedilir ya da yarışmadan ihraç edilir.

DÜZENLEME KURULU

Dr. Öğr. Üyesi Nezahat DOĞAN DEMİRAY – Hukuk Fakültesi, Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Özge YÜCEL – Hukuk Fakültesi, Öğretim Üyesi

Türkan AKKUŞ – Hukuk Fakültesi, Fakülte Sekreteri

GÖNDERİM ADRESİ

E-Posta: ZBGDeneme@ufuk.edu.tr

İleti Konusu: Zeynep Başak Gülsoy Deneme Yarışması

İletişim: Türkan AKKUŞ, 0312 586 7302 – 0312 5867301

https://ufuk.edu.tr/zbgdeneme